MES

Dávejte vždy správné informace správné osobě ve správný čas

MES - CEO front

Jeden systém pro všechny úrovně podniku

 • Okamžitý přehled o stavu výroby
 • Výrazné snížení administrativní zátěže při vykazování odvedené výroby
 • Plnění plánu výroby a zvýšení množství včas dodaných zakázek
 • Jednotné a jasné informace pro všechny, kteří je potřebují

Jeden systém pro všechny úrovně podniku

 • Online informace o stavu výroby a plnění výrobního plánu
 • Efektivní využití strojního zařízení a zvýšení prostupnosti výroby
 • Neustále aktuální a správné pokyny pro výrobu – všichni vědí na čem pracovat
 • Přehledné reporty všech sledovaných výrobních KPI

Jeden systém pro všechny úrovně podniku

 • Snížení přímých nákladů se snížením zmetkovitosti, minimalizace přesčasů a extra směn
 • Úspory spojené s odhalením a nápravou úzkých míst – zvýšení výkonnosti a dostupnosti strojů

Jeden systém pro všechny úrovně podniku

 • Stálý přehled o výkonu jednotlivých pracovníků a strojů
 • Snížení administrativy a chybovosti při vykazování odvedené práce
 • Alarmy - možnost okamžité reakce na vzniklé problémy a mimořádné události

Jeden systém pro všechny úrovně podniku

 • Zpětná jednoznačná dohledatelnost všech potřebných parametrů v případě reklamace výrobku
 • Snadná identifikace výrobku, jednotlivých dílů a pracovníků, kteří se podíleli na jeho výrobě
 • Zajištění kvality výroby díky snadnému přehledu o potřebných kompetencích operátorů

Jeden systém pro všechny úrovně podniku

 • Jednoznačné informace o tom, co má operátor vyrábět
 • Snížení administrativy automatizací zadávání vyrobených kusů
 • Zobrazení všech potřebných dokumentů a návodek přímo na pracovišti
 • Online vizualizace důležitých parametrů výkonu přímo ve výrobě

Jeden systém pro všechny úrovně podniku

 • Přehledné záznamy o pravidelných kontrolách jednotlivých pracovišť
 • Jasný seznam nutných úkonů včetně eskalace a alarmů
 • Propojení informací o prostojích s preventivní i operativní údržbou

A teď si představte svou výrobu na jediné obrazovce

Monitor
Vyroba
Management
Vyhoda

Bez problémů se spojíme s vaším ERP

Vyhoda

Sbírat data umíme z automatických i manuálních linek

Vyhoda

Každá výroba je specifická, proto vám systém rádi přizpůsobíme

Vyhoda

Stále zdokonalujeme, proto 4. generace platformy za 30 let

Vyhoda

Udělejte si štíhlý systém, vyberte si jen moduly, které opravdu použijete

Vyhoda

Konfiguraci systému zvládnete sami, včetně nových jazykových mutací

Zorientujte se v našem řešení

Podívejte se na naše moduly a zamyslete se, jak jednotlivé situace řešíte nyní.

Purple Arrow

Track

Každé vaše pracoviště může mít terminál, na kterém obsluha přehledně uvidí informace o probíhajícím procesu, zakázce a výkonu.

Config

Změny ve výrobě považujeme za samozřejmost. Nechte lidi snadno i v systému konfigurovat to, za co reálně zodpovídají.

Portal

Dostaňte se ke každému modulu, reportu či informaci snadno a rychle. Upravte si systémový rozcestník podle sebe a klidně si přidejte vlastní odkazy.

Reports

Chcete mít sadu několika stabilních a ověřených reportů nebo nástroj pro jejich dynamické vytváření a úpravu? Umíme obojí.

Planner

Plánujte tak, jak je to pro výrobu nejefektivnější a ne podle toho, jak pomalu zvládnete přeplánovat a dostat informaci o změně plánu do celé výroby.

Presenter

Připravujte scénáře prezentací, reportů a informací a promítejte je ve výrobě na velkoplošných obrazovkách. Dostaňte okamžitě mezi lidi nové informace.

Andon

Přivolejte okamžitě potřebného pracovníka na místo, kde je zrovna potřeba. Zkracujte časy na reakce a zlepšete náladu ve výrobě.

Alarms

Eskalujte automaticky neřešené problémy, umožněte rychlou nápravu situace a zastavte rostoucí rizika už v jejich počátku.

Skillmatrix

Mějte stále pod kontrolou potřebné kompetence jednotlivých týmů a rolí. Pracujte se zastupitelností a efektivně řiďte lidské zdroje.

Dokumentace

Zajistěte vždy aktuální dokumantaci a její proškolení prostřednictvím jednoduché elektronické distribuce na konkrétní pracoviště.

Layout

Podívejte se na efektivitu a stav vaší výroby zobrazené přímo nad layoutem vašeho závodu či haly.

Calendar

Sledujte reálné OEE díky reálně nastavenému kalendáři výroby. Zohledněte v plánování změny směn a všechny výjimky v práci.

Checklist

Kontrolujte automatizovaně naplnění všech důležitých kroků vašich pracovních postupů, sledujte plnění limitů technologických parametrů vaší výroby a buďte si tak jisti, že vše běží jak má.

Zajímá Vás, jak by MES rozhýbal Vaši výrobu? Vyzkoušejte ho. Půjčíme Vám ho na 14 dní ZDARMA.

"Rád Vám celý systém představím." / Daniel
Dan - MES

"Datio MES nám dává potřebné informace ve správný čas a na správném místě. Na základě těchto informací můžeme dělat správná a kvalifikovaná rozhodnutí. Datio MES nám tak pomáhá zvyšovat výrobní kapacitu a zefektivňovat chod naší společnosti"

Recutech

Filip Hazuka

Ředitel společnosti
RECUTECH s.r.o.

„Jednoznačným přínosem systému Datio MES je možnost okamžité reakce na vzniklé problémy nebo neočekávané situace ve výrobě. Systém sám o sobě je velkým přínosem, ale je to jen nástroj k tomu, aby se o těchto situacích vědělo. Zefektivnění výroby záleží také na přijetí opatření vycházejících ze získaných informací. Datio MES byla a je vynikající investice, která se vrátí ve velice krátkém čase. A mnohonásobně.“

Marelli

Jaroslav Patzenhauer

Manažer předvýroby MFO
Marelli Automotive Lighting s.r.o.

„Společnost Datio Software se stala naším rovnocenným partnerem. Její produkt se dennodenně podílí na řízení naší společnosti i na strategickém plánování. Díky výstupům z MES systému má vedení společnosti potřebné informace pro všechny hodnoticí a rozhodovací procesy.“

Ekoltech

Ing. Dušan Pisár

Výrobní ředitel
EKOLTECH

„Zavedení MES splnilo naše očekávání. Jeho nasazení přineslo výraznou kvalitativní změnu. Operátoři výroby mají více času věnovat se svojí práci a ne papírům, společnost získala okamžitý přehled o stavu výroby, a vše je navíc dostupné online.“

Olma

Ing. David Cikánek

Výrobní ředitel
OLMA, a.s.

„Kvalitní data jsou základem pro systém trvalého zlepšování, bez kterého se řízení moderní výroby neobejde. Datio MES dokáže taková data poskytnout; je pak dále na každém uživateli, jak se získanými daty naloží. V každém případě je systém Datio MES investicí, která se vyplatí.“

Orkla

Martin Vít

Factory Manager Byšice
Orkla Foods Česko a Slovensko

„Doporučuji věnovat co nejvíce úsilí úvodní analýze. Vše, co se vysvětlí při této analýze, ušetří spoustu nedorozumění, času i případných vícenákladů při implementaci. Dokážeme vyčíslit některé výše zmíněné přínosy zavedení MESu. Ale našim cílem rozhodně nebylo říci, že zavedením MESu jsme snížili zmetkovitost o xx %, prostoje o yy % a zvedli produktivitu o zz %. Na tyto aktivity máme jiné nástroje a metody řízené naším útvarem lean. Naším cílem bylo získat silný monitorovací nástroj, který pozvedne firemní kulturu, usnadní nám naši řídicí práci, bude nás online informovat o výsledcích, souvislostech a abnormalitách. Nicméně to, jak naložit a pracovat s těmito informacemi, to za nás žádný systém neudělá. To musíme udělat my. Za náš závod autopříslušenství hodnotím rozhodnutí jít cestou Datio MES jednoznačně jako krok správným směrem.“

Gumotex

Ing. František Řádek

ředitel závodu OZ2
GUMOTEX, a.s.

The lorem text the section that contains header with having open functionality. Lorem dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

blank

Testovací poznámka
Testovací poznámka

FAQ

ODPOVĚĎ

Jedním z největších přínosů, které MES přináší je on-line dostupnost dat z výroby. Tato online data pak umožňují rychlejší rozhodování v různých situacích. Jmenujme například zkrácení reakční doby na poruchu zařízení, záznamy o využití pracovní doby na pracovištích, snadná dostupnost a dohledatelnost dat odkudkoliv nebo snížení chybovosti eliminací sběru dat do excelů. Můžeme tedy říci, že přehled o výrobě získáváte v podstatě okamžitě po spuštění už ve zkušebním provozu. Další vyhodnocování probíhá prostřednictvím online reportingu, který je nastaven dle vašich potřeb a požadavků. Návratnost investice do MES je 12 měsíců.

ODPOVĚĎ

To samozřejmě záleží na posouzení všech pro a proti, přičemž chápeme, že hlavním proti je v tomto případě cena, resp. poměr cena/výkon. Pokud počítáte s budoucím růstem vaší výroby, rozhodně doporučujeme uvažovat o MESu co nejdřív. S Datio MES lze začít pilotním projektem a nasadit standardní řešení na menší množství strojů, či na jednu linku a pak řešení postupně rozvíjet, přidávat stroje a doplňovat funkcionality.

ODPOVĚĎ

U velmi specifických výrob je riziko, že tzv. krabicové systémy nepřinesou ten správný efekt, který byste od MES očekávali. Nicméně výrobní informační systém vytvořený zcela na míru je dlouhodobá a celkem nákladná záležitost. Platforma Datio MES nabízí kombinaci obojího, tedy standardizovanou platformu, která je připravená pro značnou customizaci.

ODPOVĚĎ

Propojení se systémy třetích stran je v dnešní době v podstatě již nezbytnost, a tudíž i Datio MES počítá s tím, že bude komunikovat s dalšími systémy ve vašem podniku, ať už se jedná o ERP, docházkové systémy, nebo systémy pro údržbu. Přičemž díky modularitě řešení je možné také některé ze systémů zcela nahradit nebo naopak zavést, pokud ještě nejsou. Na podrobnější nabídku našeho řešení mrkněte zde.

Jste připraveni vstoupit do světa MES?

Domluvte si se mnou call, kde probereme, jak pomůže MES konkrétně vaší výrobě.

Chci si domluvit termín
MES - CEO Power
Cookie

Naše sušenky už se pečou. Na recept se podívejte tady.