Datio MES

MTrack

Každé vaše pracoviště může mít terminál, na kterém obsluha přehledně uvidí informace o probíhajícím procesu, zakázce a výkonu.

Online přehled o stavu výroby na jedné obrazovce

Flexibilita a přizpůsobitelnost

Snadné provádění klíčových operací přímo z terminálu

User-friendly prostředí

Představte si svou výrobu na jediné obrazovce. Terminálový modul MTrack se neomezuje pouze na sledování výroby, ale přináší benefity pro všechny - od operátorů, mistrů a teamleaderů, přes údržbu a kvalitu až po samotný management.

Bez zbytečného dotazování a vyptávání se na výsledky máte probíhající zakázku neustále pod kontrolou na obrazovce MTracku. Co se děje na pracovišti, během dané směny nebo u konkrétní zakázky víte okamžitě.

Na pracovišti oceníte přínos zjednodušené a pravdivé komunikace. Kolik kusů bylo vyrobeno, kolik ještě zbývá a zda se stíhá, ví mistr i bez dohadování se s operátorem .

Flexibilita a přizpůsobivost jsou pro MTrack přirozeností. Vyrábíte na zakázku nebo na produkt? Týká se vás multiplicita nebo ne? Sledujete OEE nebo TEEP? Zajímá vás počet vyrobených kusů za minutu nebo čas na výrobu jednoho kusu? Vždy se přizpůsobí danému výrobnímu procesu.

Funkce pro efektivní řízení a ovládání umožňují snadno monitorovat a řídit výrobní zakázky. Uživatelé, přihlášení ve svých rolích, provádí klíčové operace přímo z terminálu.

Jakákoliv odchylka, problém nebo výjimka z výrobního procesu je v rámci systému upozornění a dialogových oken hlášena okamžitě. Už žádné opožděné reakce na nenadálé situace ve výrobě.

Obrazovka MTrack
Obrazovka Editace pole reportu

Mistři vědí o všem, co se děje na konkrétním pracovišti, během směny či u konkrétní zakázky.

Operátoři dostávají jasné instrukce ke své práci. Vědí, co mají dělat, a mají stálý přehled o svém plnění.

Přímo na pracovišti a v reálném čase probíhá aktivace výrobních příkazů, typování zmetků i komentování prostojů.

Důležité informace jsou zaznamenávané průběžně, ne až po skončení směny. Žádné vymýšlení důvodů prostojů nebo typů vad u vyrobených zmetků.

Veškeré informace o zakázce a jejich porovnání s plánem jsou dostupné na jedné obrazovce: výrobní profil, počty vyrobených kusů, OK/NOK kusy, dostupnost stroje, ukazatel OEE.

Možnost přiřadit více strojů na jeden terminál.

Odvádění výroby do ERP, případně dalších systémů v různých režimech - automaticky, průběžně.

Jednotlivé funkcionality se přizpůsobí danému výrobnímu procesu.

100% eliminace papírové práce a přepisování tabulek do Excelu.

Jazykové mutace

Zajímá Vás, jak by modul MTrack zefektivnil konkrétně vaši výrobu?


lenka.gregorova@datiosoftware.cz

Obchodnice
Zpět na přehled modulů