Datio MES

MDocuments

Zajistěte vždy aktuální dokumentaci a její proškolení prostřednictvím jednoduché elektronické distribuce na konkrétní pracoviště.

Vždy aktuální dokumentace včetně povinného proškolení

Snadná distribuce dokumentace s ohledem na vazby ke konkrétním pracovištím

Eliminace rizika lidských chyb a zvyšování bezpečnosti práce

User-friendly prostředí

Vzájemná provázanost modulů Datio MES nabízí uživatelům možnost vytvářet samotnou dokumentaci přímo v modulu Datio MES MConfig a následně importovat do MDocuments. Tyto dokumenty mají automaticky vazbu na roli v systému, aktivovaný produkt v modulu MTrack nebo konkrétní pracoviště. Dokumentaci lze také importovat z vašeho ERP systému. Import se provádí jednoduše přes modul MInterface.

Zobrazení konkrétních dokumentů probíhá v modulu MTrack a jsou rozděleny do kategorií - povinné a nepovinné. Bez kompletního přečtení povinného dokumentu není možné pokračovat, což zajišťuje důslednost a bezpečnost v pracovním procesu.

Vyžadováním kompletního přečtení dokumentu modul Datio MES MDocuments zaručí, že pracovníci nemohou pokračovat v procesu, dokud nesplní všechny specifikované kontroly a pokyny.

Kromě nutnosti kompletního přečtení dokumentu obsahuje modul MDocuments i časový zámek. To znamená, že pro dokončení čtení dokumentu musí být dodržen určený časový úsek.

Obrazovka - Nepřečtené dokumenty
Obrazovka MDocuments - potvrzení přečtení

Tvorba a editace dokumentů a kontrolních seznamů, které jsou klíčové pro dané role v systému.

Automatická synchronizace s modulem MTrack pohlídá, že potřebné dokumenty budou zobrazeny ve správný čas těm správným lidem.

Jednoduchý a efektivní způsob jak redukovat papírovou dokumentaci a zároveň zajistit dodržení bezpečnostních a kvalitativních norem. Veškerá zobrazení a záznamy o přečtení probíhají přes terminál přímo na pracovišti.

Časový zámek a podmíněný přístup k dalším krokům v modulu MDocuments zabezpečí, že pracovní proces nebude spuštěn, dokud neproběhně dokončení všech kontrol či přečtení dokumentů.

Integrace kontrolních seznamů přispívá k maximální bezpečnosti pracovního prostředí, eliminuje možné nedostatky a minimalizuje riziko lidských chyb.

Zajímá Vás, jak by modul MDocuments zefektivnil konkrétně vaši výrobu?


lenka.gregorova@datiosoftware.cz

Obchodnice
Zpět na přehled modulů