806-10

OPC Server pro SAIA S-Bus

OPC Server SAIA S-Bus slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům SAIA používající komunikační protokol S-Bus. OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Společnost Datio Software vyvinula tento OPC Server v rámci dlouhodobé spolupráce s výrobcem zařízení - společností SAIA Burgess Controls. Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-10-1

OPC Server SAIA S-Bus - licence pro jeden počítač

16 800 Kč

806-10-S

OPC Server SAIA S-Bus - site licence

110 000 Kč

806-10-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-14

OPC Server pro Modbus/Jbus Master RTU

OPC Server Modbus/Jbus Master slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům Modicon a k dalším zařízením používající komunikační protokol Modbus/Jbus v režimu RTU. OPC Server pracuje jako "master", zařízení jako "slave". OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Může také komunikovat s různými stanicemi podporující komunikační protokol Modbus pomocí seriové linky nebo TCP/IP. Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-14-1

OPC Server Modbus Master - licence pro jeden počítač

16 800 Kč

806-14-S

OPC Server Modbus Master - site licence

110 000 Kč

806-14-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-25

OPC Server HDA ODBC

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče. Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-25-1

OPC HDA Server ODBC - licence pro jeden počítač

24 000 Kč

806-25-S

OPC HDA Server ODBC - site licence

75 000 Kč

806-25-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-21

OPC Server pro Siemens Simatic MPI EC1

OPC Server Siemens Simatic MPI slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům Siemens Simatic řady 300 a 400 používající komunikační protokol MPI (a další zařízení podporující protokol MPI). OPC Server může komunikovat až s 16 PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Komunikační karta, přes kterou je OPC Server Siemens Simatic MPI připojen do sítě MPI, je považována za další operátorský panel (OP). V konfiguraci CPU je proto nutné před připojením OPC serveru zvýšit počet připojených OP. Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-21-1

OPC Server Siemens Simatic MPI EC1 - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-21-S

OPC Server Siemens Simatic MPI EC1 - site licence

75 000 Kč

806-21-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-27

OPC Server pro inkubátory Binder

OPC Server Binder slouží k připojení aplikací typu OPC Klient k inkubátorům (komorám) Binder s výstupem pro seriovou tiskárnu. OPC Server očekává hodnoty teploty posílané na seriovou tiskárnu. OPC Server vyhodnocuje dobu odezvy komory a pokud po nastavenou dobu nepřijde zpráva z komory, změní kvalitu veličiny na "Bad". OPC Server může komunikovat s více komorami najednou (každá po vlastní lince RS232, případně lze použít převodník Ethernet/RS232) a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC Klientů najednou. Novější typy komor už většinou umožňují komunikaci protokolem Modbus. Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-27-1

OPC Server pro Binder - licence pro jeden počítač

3 800 Kč

806-21-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-18

OPC Server Value Keeper

OPC Server Value Keeper je program, který slouží k přenosu hodnot OPC veličin mezi dvěma a více OPC aplikacemi prostřednictvím OPC komunikace. OPC Server Value Keeper shromažďuje inicializační hodnoty veličin a nabízí je připojeným aplikacím (OPC Klientům) jak lokálně, tak i sítově. Připojené klientské aplikace (i různých výrobců) mohou změnit hodnoty uložené v programu Value Keeper, a umožnit tak ostatním klientským stanicím přečíst novou hodnotu. Předpokladem pro tento přenos je schopnost OPC Klienta číst a zapisovat hodnoty z/do OPC Serveru. Aplikace (OPC Klient), která provádí sběr dat z PLC pomocí OPC Serverů, by měla být schopna přiřazovat hodnoty svých proměnných (reálné hodnoty) jiným proměnným (pro uložení v programu Value Keeper). Přidaná hodnota pro jiné OPC klienty Spojením libovolného OPC Klienta s OPC Value Keeper Serverem, který nemá vlastnosti OPC serveru, vytvoříte zdroj dat pro nadřazené systémy využívající OPC komunikaci. Toho se využívá například v rozsáhlých celopodnikových informačních systémech, kde monitorovací a řídicí systémy nejen data shromažďují, ale zároveň je poskytují dalším aplikacím. Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-18-1

OPC Server Value Keeper - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-18-S

OPC Server Value Keeper - site licence

75 000 Kč

806-18-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

831-01

Datio OPC DA Binder BCW Server

OPC DA (3.0) server pro klimatické komory od firmy Binder https://www.binder-world.com/en. Server podporuje TCP/IP komunikaci s řídicími jednotkami BCW T4.x (Binder Controller Word). Umí číst veličiny zadané CANID identifikátorem (např. aktuální a žádaná hodnota teploty, vlhkosti, CO2, O2, rychlosti ventilátoru, poloha dveří atd.). Server umí hodnoty pouze číst, zápis zatím není implementován. Konfigurace OPC serveru se provádí textovým souborem (JSON formát). Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

831-01-1

Datio OPC DA Binder BCW Server

3 800 Kč

831-01-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

3044

Datio OPC DA, HDA Excel Add-in

Datio OPC DA, HDA Excel Add-in (doplněk) je program vestavěný do MS Excel, který zpřístupňuje data z OPC DA serverů (tj. z reálného procesu) a z OPC HDA serverů (tj. zprostředkovaně z databází archivovaných dat). Doplněk slouží ke čtení dat z OPC DA a HDA serverů do programu MS Excel. Server umí hodnoty pouze číst, zápis zatím není implementován. Konfigurace OPC serveru se provádí textovým souborem (JSON formát). Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

3044-01

Datio OPC DA, HDA Excel Add-in - licence pro jeden počítač

4 900 Kč

3044-05

Datio OPC DA, HDA Excel Add-in - licence pro pět počítač

23 400 Kč

3044-10

Datio OPC DA, HDA Excel Add-in - licence pro deset počítačů

40 000 Kč

3044-20

Datio OPC DA, HDA Excel Add-in - licence pro dvacet počítačů

75 000 Kč

3044-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-33

OPC to OPC - OPC koncentrátor

OPCToOPC server slouží jako zdroj OPC veličin pro připojení mnoha různých OPC zdrojů veličin ke klientům typu SCADA nebo jiným aplikacím. Základní výhoda tohoto řešení je ta, že v rozsáhlejších sítích není nutné u všech klientů definovat spojení se všemi potenciálními zdroji OPC veličin, ale je možné sdružit všechny OPC zdroje do jediného OPCToOPC serveru, a poté získávat OPC veličiny z tohoto jediného OPC serveru. Server umí hodnoty pouze číst, zápis zatím není implementován. Konfigurace OPC serveru se provádí textovým souborem (JSON formát). Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-33-1

OPC to OPC Koncentrátor - licence pro jeden počítač

16 800 Kč

806-33-S

OPC to OPC Koncentrátor - site licence

110 000 Kč

806-33-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-34

OPC Server AdamNET

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče. Server umí hodnoty pouze číst, zápis zatím není implementován. Konfigurace OPC serveru se provádí textovým souborem (JSON formát). Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-34-1

OPC Server AdamNET - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-34-S

OPC Server AdamNET - site licence

75 000 Kč

806-34-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-35

OPC Server Lighthouse

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče. Server umí hodnoty pouze číst, zápis zatím není implementován. Konfigurace OPC serveru se provádí textovým souborem (JSON formát). Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-35-1

OPC Server Lighthouse - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-35-S

OPC Server Lighthouse - site licence

75 000 Kč

806-35-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-36

OPC PIGAlarm - data z PI jako OPC

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

806-36-1

OPC Server Lighthouse - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-36-S

OPC Server Lighthouse - site licence

75 000 Kč

806-36-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-37

OPC server OLEDB

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-37-1

OPC Server OLEDB - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-37-S

OPC Server OLEDB - site licence

75 000 Kč

806-37-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-38

OPC server Huber

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

806-38-1

OPC Server Huber - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-38-S

OPC Server Huber - site licence

75 000 Kč

806-38-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

806-28

OPC Server pro AMiT DB-Net/IP

OPC Server AMiT DB-Net/IP slouží k připojení aplikací typu OPC klient k zařízením výrobce AMiT v síti DB-Net. OPC Server může komunikovat s více zařízeními výrobce AMiT sítě DB-Net najednou a zároveň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou.

Zkusit trial

806-28-1

OPC Server AMiT DB-Net/IP - licence pro jeden počítač

6 200 Kč

806-28-S

OPC Server AMiT DB-Net/IP - site licence

40 800 Kč

806-22

OPC Server pro Fatek Facon

OPC Server Fatek Facon slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům Fatek řady FBs používají komunikační protokol Facon. OPC Server může komunikovat s více PLC moduly řady Fatek FBs a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. OPC Server může zároveň komunikovat s různými stanicemi Fatek FBs pomocí seriové linky nebo TCP/IP.

Zkusit trial

806-22-1

OPC Server Fatek - licence pro jeden počítač

3 800 Kč

806-22-S

OPC Server Fatek - site licence

25 000 Kč

806-22-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč /hod Kč

808-47

OPC Server pro Siemens Simatic S7 200/300/400 TCP/IP Ethernet

OPC Server slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC Siemens S7-200, S7-300 a S7-400 pomocí protokolu TCP/IP Ethernet. OPC Server Siemens Simatic S7-200/300/400 komunikuje přímo s PLC S7 přes standardní PC síť, žádný další software či komunikační knihovny nejsou potřeba. OPC Server také podporuje komunikaci přes NetLink kabel. Tento kabel umožňuje napojit OPC Server přímo na PLC Siemens S7-300 nebo S7-400 přes Ethernet, bez potřeby použití komunikačních karet CP343 nebo CP443. Tímto způsobem se dají ušetřit finanční prostředky na nákup komunikačních karet. OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou.

808-47-1

OPC Server Siemens S7 200/300/400 TCP/IP Ethernet, (OPC Server Siemens Kit) - licence pro jeden počítač

25 000 Kč

806-16

OPC Server pro Modbus/JBus Slave RTU

OPC Server Modbus/Jbus Master slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům Modicon a k dalším zařízením používající komunikační protokol Modbus/Jbus v režimu RTU. OPC Server pracuje jako "master", zařízení jako "slave". OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Může také komunikovat s různými stanicemi podporující komunikační protokol Modbus pomocí seriové linky nebo TCP/IP.

Zkusit trial

806-16-1

OPC Server Modbus Slave - licence pro jeden počítač

3 800 Kč

806-16-S

OPC Server Modbus Slave - site licence

25 000 Kč

806-26

OPC Server pro M-Bus

OPC server M-Bus lze použít pro komunikaci se zařízeními, které jsou připojené na sběrnici M-Bus. K realizaci komunikace je zapotřebí převodník M-Bus/RS232 (OPC server se připojuje na standartní sériový port počítače).

Zkusit trial

806-26-1

OPC Server M-Bus - licence pro jeden počítač

3 800 Kč

806-07

OPC Server pro Siemens Simatic TCP/IP

OPC Server Siemens Simatic TCP/IP slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům Siemens Simatic S7 používající komunikační protokol TCP/IP RFC1006. Směrem k OPC klientům poskytuje rozhraní OPC DA V2 a V3. Vlastnosti OPC Serveru: - OPC Specifikace: OPC DA V2.05 / V3.0 compliant- Podpora protokolu S7 TCP/IP RFC1006- Čtení / zápis- Konfigurace v textovém souboru- Podpora datových typůo BOOLo BYTEo CHARo DATE_AND_TIMEo STRINGo DTLo UINT16o INT16o S5TIMEo UINT32o INT32o REAL32o INT64o UINT64o REAL64o TIMERo COUNTER- Podpora PLCo S7200o S7300o S7400o S71200o S71500- Logování průběhu komunikace OPC Specifikace: OPC DA V2.05 / V3.0 compliant Podpora protokolu S7 TCP/IP RFC1006 Čtení / zápis Konfigurace v textovém souboru Podpora datových typů BOOL, BYTE, CHAR, DATE_AND_TIME, STRING, DTL, UINT16, INT16, S5TIME, UINT32, INT32, REAL32, INT64, UINT64, REAL64, TIMER, COUNTER Podpora PLC, S7200, S7300, S7400, S71200, S71500 Logování průběhu komunikace

Zkusit trial

806-07-1

OPC Server pro Siemens Simatic TCP/IP - licence pro jeden počítač

16 800 Kč

806-07-S

OPC Server pro Siemens Simatic TCP/IP - site licence

110 000 Kč

806-02

OPC Server pro Siemens Simatic MPI

OPC Server Siemens Simatic MPI slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům Siemens Simatic řady 300 a 400 používající komunikační protokol MPI (a další zařízení podporující protokol MPI). OPC Server může komunikovat až s 16 PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Komunikační karta, přes kterou je OPC Server Siemens Simatic MPI připojen do sítě MPI, je považována za další operátorský panel (OP). V konfiguraci CPU je proto nutné před připojením OPC serveru zvýšit počet připojených OP.

Zkusit trial

806-02-1

OPC Server Siemens Simatic MPI - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-02-S

OPC Server Siemens Simatic MPI - site licence

75 000 Kč

806-01

OPC Server pro Siemens Simatic RK512

OPC Server Siemens Simatic RK512 slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC modulům Siemens Simatic S5 a S7 používající komunikační protokol RK512. OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. PLC jsou k PC připojeny přes standardní sériové rozhraní RS 232 a PLC musí být připojena přímo, nikoliv přes modemy.

806-01-1

OPC Server Siemens Simatic RK512 - licence pro jeden počítač

16 800 Kč

806-01-S

OPC Server Siemens Simatic RK512 - site licence

110 000 Kč

808-46

OPC Server pro Siemens Simatic S7-200

OPC Server Siemens Simatic S7-200 slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC Siemens Simatic S7-200 PLC použitím protokolu PPI (11Bit) nebo PPM (10Bit). OPC Server podporuje komunikaci s modemem EM241. OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Tento OPC Server je součástí Siemens OPC Server Kitu. Zakoupíte-li v našem e-shopu buď OPC Server pro Siemens S5 , OPC Server pro Siemens S5 3964R, OPC Server pro Siemens S5 3964R , OPC Server pro Siemens S7 200 , OPC Server pro Siemens S7 200/300/400 TCP/IP Ethernet nebo OPC Server pro Siemens TCP/IP Unsolicited Ethernet máte možnost používat všechny tyto OPC Servery.

808-46-1

OPC Server Siemens Simatic S7-200, (OPC Server Siemens Kit) - licence pro jeden počítač

25 000 Kč

808-48

OPC Server pro Siemens Simatic 505 Serial

OPC Server Siemens Simatic 505 Serial slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC Siemens 505. OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Tento OPC Server je součástí Siemens OPC Server Kitu. Zakoupíte-li v našem e-shopu buď OPC Server pro Siemens S5 , OPC Server pro Siemens S5 3964R, OPC Server pro Siemens S5 3964R, OPC Server pro Siemens S7 200, OPC Server pro Siemens S7 200/300/400 TCP/IP Ethernet nebo OPC Server pro Siemens TCP/IP Unsolicited Ethernet máte možnost používat všechny tyto OPC Servery.

808-48-1

OPC Server Siemens Simatic 505 Serial, (OPC Server Siemens Kit) - licence pro jeden počítač

25 000 Kč

808-49

OPC Server pro Siemens Simatic 505 Ethernet

OPC Server Siemens Simatic 505 Ethernet slouží k připojení aplikací typu OPC klient k PLC Siemens 505 PLCs přes komunikační rozhraní CP2572 Ethernet a nebo rozhraní CP1434-TCP Ethernet pro 545, 565. OPC Server může komunikovat s více PLC moduly a zárověň dokáže předávat OPC data do více připojených OPC klientů najednou. Tento OPC Server je součástí Siemens OPC Server Kitu. Zakoupíte-li v našem e-shopu buď OPC Server pro Siemens S5 , OPC Server pro Siemens S5 3964R, OPC Server pro Siemens S5 3964R, OPC Server pro Siemens S7 200, OPC Server pro Siemens S7 200/300/400 TCP/IP Ethernet nebo OPC Server pro Siemens TCP/IP Unsolicited Ethernet máte možnost používat všechny tyto OPC Servery.

808-49-1

OPC Server Siemens Simatic 505 Ethernet, (OPC Server Siemens Kit) - licence pro jeden počítač

25 000 Kč

808-40

OPC Server pro Mitsubishi Ethernet

OPC Server slouží k připojení aplikací typu OPC klient k zařízením Mitsubishi řady A a Q Series, připojených přes komunikační kartu AJ71E71. Tento OPC Server je součástí Mitsubishi OPC Server Kitu. Zakoupíte-li v našem e-shopu buď OPC Server pro Mitsubishi Serial, OPC Server pro Mitsubishi Ethernet, OPC Server pro Mitsubishi FX nebo OPC Server pro Mitsubishi FX Net máte možnost používat všechny tyto OPC Servery.

808-40-1

OPC Server pro Mitsubishi Ethernet, (Mitsubishi OPC Server Kit) - licence pro jeden počítač

25 000 Kč

808-39

OPC Server pro Mitsubishi Serial

OPC Server slouží k připojení aplikací typu OPC klient k zařízením Mitsubishi Serial PLC připojených přes komunikační kartu AJ71C24. Tento OPC Server je součástí Mitsubishi OPC Server Kitu. Zakoupíte-li v našem e-shopu buď OPC Server pro Mitsubishi Serial, OPC Server pro Mitsubishi Ethernet, OPC Server pro Mitsubishi FX nebo OPC Server pro Mitsubishi FX Net máte možnost používat všechny tyto OPC Servery.

808-39-1

OPC Server pro Mitsubishi Serial, (Mitsubishi OPC Server Kit) - licence pro jeden počítač

25 000 Kč

808-67

OPC Server pro Mitsubishi FX

OPC Server slouží k připojení aplikací typu OPC klient k zařízením Mitsubishi PLC řady FX. Tento OPC Server je součástí Mitsubishi OPC Server Kitu. Zakoupíte-li v našem e-shopu buď OPC Server pro Mitsubishi Serial, OPC Server pro Mitsubishi Ethernet, OPC Server pro Mitsubishi FX nebo OPC Server pro Mitsubishi FX Net máte možnost používat všechny tyto OPC Servery.

806-08-1

OPC Server pro Mitsubishi FX, (Mitsubishi OPC Server Kit) - licence pro jeden počítač

3 800 Kč

806-08-S

OPC Server Mitsubishi FX - site licence

25 000 Kč

808-68

OPC Server pro Mitsubishi FX Net

OPC Server slouží k připojení aplikací typu OPC klient k zařízením Mitsubishi PLC řady FX připojených přes FX NET. Tento OPC Server je součástí Mitsubishi OPC Server Kitu. Zakoupíte-li v našem e-shopu buď OPC Server pro Mitsubishi Serial, OPC Server pro Mitsubishi Ethernet, OPC Server pro Mitsubishi FX nebo OPC Server pro Mitsubishi FX Net máte možnost používat všechny tyto OPC Servery.

806-68-1

OPC Server pro Mitsubishi FX NET, (Mitsubishi OPC Server Kit) - licence pro jeden počítač

25 000 Kč

806-50

OPC Server pro Mitsubishi FX Net

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

806-50-1

OPC HDA Server PI - licence pro jeden počítač

11 200 Kč

806-50-S

OPC HDA Server PI - site-licence

75 000 Kč

806-50-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč

806-51

OPC Server HDA OLEDB

Zkušební verze OPC Serveru je zdarma ke stažení a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí jedné hodiny je třeba OPC Server restartovat. Zkušební verze může být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče.

Zkusit trial

806-51-1

OPC HDA Server OLEDB - licence pro jeden počítač

6 200 Kč

806-51-S

OPC HDA Server OLEDB - site-licence

40 800 Kč

1111

MSCADA – SCADA HMI systém typu Server-Klient

Nástroj pro řízení, monitorování a vizualizaci technologických procesů, který nachází uplatnění při sběru, zpracování a vizualizaci velkého množství dat hlavně technologického charakteru (teploty, tlaky, průtoky, vodivost…). Zkušební verze programu MSCADA je zdarma ke stažení (12MB) a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max 1 hodinu. Po uplynutí dvou hodin je třeba znovu spustit program Aspic 3.30. Zkušební verze muže být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče

Zkusit trial

1111-A

MSCADA pro max 50 datových bodů + 1 klient

9 900 Kč

1111-B

MSCADA pro max 100 datových bodů + 1 klient

13 800 Kč

1111-C

MSCADA pro max 200 datových bodů + 1 klient

19 200 Kč

1111-D

MSCADA pro max 1000 datových bodů + 1 klient

33 000 Kč

1111-E

MSCADA pro neomezené množství datových bodů

50 000 Kč

1111-F

2. - 10. klient

3 800 Kč

1111-G

Neomezený počet klientů

45 000 Kč

1111-H

MSCADA Upgrade z Aspic MP pro max 50 datových bodů

6 600 Kč

1111-I

MSCADA Upgrade z Aspic MP pro max 100 datových bodů

9 100 Kč

1111-J

MSCADA Upgrade z Aspic MP pro max 200 datových bodů

13 000 Kč

1111-K

MSCADA Upgrade z Aspic MP pro max 1000 datových bodů

22 000 Kč

1111-L

MSCADA Upgrade z Aspic MP pro max 1000 datových bodů

34 000 Kč

1111-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč

802

Aspic 3.30 - vizualizační a řídicí SCADA HMI

Aspic 3.30 je univerzální vizualizační, monitorovací a řídicí programový systém, který je ideálním prostředkem pro všechny aplikace, které vyžadují grafickou visualizaci procesů, operátorské řízení procesů, sběr dat a jejich ukládání do souborů a/nebo databází, systém alarmových a stavových hlášení, tvorbu široké škály protokolů, práci s recepturami atd. Systém může pracovat jako OPC Klient / OPC Server nebo jako DDE Klient / DDE Server. Program je určen pro platformy MS Windows 9x/NT/2000/XP a CE. Zkušební verze programu Aspic 3.30 je zdarma ke stažení (12MB) a od plné verze se liší pouze tím, že její provoz je omezen max na 1 hodinu. Po uplynutí dvou hodin je třeba znovu spustit program Aspic 3.30. Zkušební verze muže být odemknuta na plnou verzi zakoupením SW klíče

Zkusit trial

802-15

Aspic 3.30 - upgrade ze 100 datových bodů na 1000 datových bodů

9 500 Kč

802-01

Aspic 3.30 - verze pro jeden počítač pro max 50 datových bodů

4 900 Kč

802-02

Aspic 3.30 - verze pro jeden počítač pro max 100 datových bodů

7 400 Kč

802-03

Aspic 3.30 - verze pro jeden počítač pro max 200 datových bodů

11 200 Kč

802-04

Aspic 3.30 - verze pro jeden počítač pro max 1000 datových bodů

18 000 Kč

802-07

Aspic 3.30 - verze pro jeden počítač pro max 2000 datových bodůt

25 000 Kč

802-05

Aspic 3.30 - verze pro jeden počítač pro neomezený počet datových bodů

35 400 Kč

802-14

Aspic 3.30 - upgrade ze 100 datových bodů na 200 datových bodů

3 800 Kč

802-25

Aspic 3.30 - upgrade z 200 datových bodů na 1000 datových bodů

6 800 Kč

802-20

Aspic 3.30 - upgrade z 200 datových bodů na neomezený počet datových bodů

24 000 Kč

802-30

Aspic 3.30 - upgrade z 1000 datových bodů na neomený počet datových bodů

17 400 Kč

802-30-TP

Technická podpora v hodinové sazbě

2 180 Kč

802-06

AspiCon - převádí soubory Aspic 3.30 do DB

AspiCon v. 1.51 AspiCon je převodní program pro konverzi dat uložených v archivních souborech ve formátu ASPIC 3.06/3.10/3.30 do databáze přes rozhraní ODBC. Je vhodný pro export dat do MS Excel, MS Access, dBase SQL Server, Oracle, apod.

802-06-1

AspiCon v. 1.51 - licence pro jeden počítač

6 900 Kč

222

MStalker

MStalker

MStalker je zařízení určené pro zaznamenávání stavů v průběhu určitého procesu a pro přenos těchto informací do nadřazeného systému. Zaznamenávání stavů může být manuální, automatické nebo kombinací obojího. Zařízení bylo vyvinuto jako finančně úsporná alternativa průmyslových terminálů pro manuální pracoviště výrobních podniků. Díky plné konfigurovatelnosti prostřednictvím webového rozhraní zařízení je možné jej použít pro velké množství řešení. Příkladem může být implementace, kdy operátor pomocí tlačítek zaznamenává počet vyrobených a vadných kusů, a otočným přepínačem volí důvod pozastavení výroby (prostoje) na pracovišti. Zpětně zařízení informuje operátora pomocí displeje a diod o stavu výroby z nadřazeného systému (například název prostoje na displeji, přihlášený uživatel a aktivovaná výroba indikované diodami, atd.). Zařízení v robustním hliníkové těle se skládá ze vstupních komponent (zelené a červené tlačítko a otočný osmipolohový přepínač) a z komponent výstupních (podsvícený dvouřádkový LCD displej, čtyři LED diody v řadě /červená, zelená, červená, zelená/, po jedné LED diodě u každého tlačítka v barvě odpovídající tlačítku a jednotónový zvukový „bzučák“). Funkcionalitu jednotlivých komponent lze použít různými způsoby. Otočný přepínač lze použít nejen pro typování prostojů, ale třeba pro typování vadných kusů nebo pro hlášení požadavků na materiál. Diody, displej a bzučák je možné použít nejen pro informování, ale i pro vynucení akce operátorem. Ovládací program (firmware) zařízení lze pro tyto účely aktualizovat vzdáleně přes TCP kompletně bez nutnosti fyzické manipulace se zařízením. Zařízení komunikuje s nadřazeným systémem pomocí otevřeného protokolu MODBUS TCP. Jako nadřazený systém nabízí společnost Datio vlastní Modbus OPC Server. Je však možné použít jakýkoli jiný Modbus OPC server. Ve webovém rozhraní zařízení lze spravovat základní nastavení, jako je síťové nastavení, hodnoty otočného přepínače, prodlení stisku tlačítek a přepnutí otočného přepínače, vypnutí bzučáku. Dále webové rozhraní zobrazuje aktuální stav všech veličin.

Vybrali jste? Pošlete mi svou objednávku na níže uvedený email.

Napište mi na lenka.gregorova@datiosoftware.cz

Obchodnice
Cookie

Naše sušenky už se pečou. Na recept se podívejte tady.