Datio MES

MReports

Výkonný reportovací nástroj, který umožňuje uživatelům integrovat a analyzovat data z různých zdrojů. Tento modul nabízí širokou škálu funkcí, které usnadňují tvorbu a správu reportů.

Snadná analýza na základě dat integrovaných z různých zdrojů

Flexibilní reporting přizpůsobitelný pro specifické potřeby

Široké možnosti analýzy a filtrování dat

User-friendly prostředí

S pomocí modulu Datio MES MReports je možné vytvářet komplexní a přizpůsobené reporty, které odpovídají specifickým potřebám uživatelů. Reportovací nástroj poskytuje širokou škálu možností pro filtrování, seskupování a agregaci dat.

Díky schopnosti připojovat se k externím zdrojům dat lze integrovat informace z různých oblastí podnikání, a moci tak reportovat napříč celým podnikem. Aktuální data pro komplexní analýzu jsou neustále k dispozici.

Uživatelé mohou využívat standardizované reporty nebo vytvářet vlastní ad-hoc reporty podle aktuálních potřeb.

Tento reportovací nástroj je klíčový pro strategické rozhodování, sledování výkonnostních ukazatelů (KPI) a poskytuje podrobné informace pro kontinuální zlepšování procesů. Modul Datio MES MReports vytváří prostředí, kde je analýza dat snadná a dostupná.

Obrazovka MReports
Obrazovka Editace pole reportu

Umožňuje připojení k různým zdrojům dat, včetně databází SQL a externích API

Standardizované reporty pro pravidelný monitoring

Vlastní ad-hoc reporting dle aktuálních potřeb

Pokročilé možnosti filtrování, seskupování a agregace dat

Aktuální data pro komplexní analýzu neustále k dispozici

Jednoduché intuitivní prostředí webové aplikace

Jazykové mutace

Zajímá Vás, jak by modul MReports zefektivnil konkrétně vaši výrobu?


lenka.gregorova@datiosoftware.cz

Obchodnice
Zpět na přehled modulů