Projekt Vývoj nových SW řešení informačního systému MES Merz je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je dodat zákazníkům nový výrobní informační systém, navazující na stávající verzi MES Merz, který v sobě bude obsahovat zásadní inovativní prvky, jež nabízí současná technologie a jež shrnuje koncept Industry 4.0. Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Místo realizace projektu je Liberec v období od 1. 9. 2015 do 31.12 2017.

CZ_RO_B_COP PIK Image

Společnost Datio Software s.r.o. realizuje pro jekt CONDITION MONITORING VE VAZBĚ NA MES SYSTÉM, jehož cílem je výzkum a vývoj možností prediktivní diagnostiky a včasné identifikace potenciálních poruch výrobních strojů. Hlavní předpokládanou inovací je vazba na data v MES systému, která umožní výrazné zpřesnění prediktivní diagnostiky díky eliminaci falešných signálů. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

MPO Image 2/2MPO Image 1/2

Společnost Datio Software je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2015. Díky tomuto implementovanému systému managementu kvality se naši zákazníci mohou spolehnout, že jejich potřeby a požadavky řešíme na profesionální úrovni a v rámci neustálého zlepšování naše služby stále zdokonalujeme a zefektivňujeme.

ISO

Microsoft

OSI Soft
Cookie

Naše sušenky už se pečou. Na recept se podívejte tady.