Datio MES

MPlanner

Modul je určen k detailnímu operativnímu rozvrhování výroby a sledování zakázek v čase pomocí přehledných ganttových diagramů.

Zvýšení % včas dodaných zakázek

Zkrácení dob reakce na zákaznické požadavky

Vždy správné pokyny pro výrobu, všichni vědí na čem pracovat

Jednotné a jasné informace pro všechny

Vytvoření výrobních příkazů se provádí manuálním zadáním nebo importem dat z výrobního informačního systému či ERP. Importovat lze kromě samotných objednávek i ostatní číselníky (pracovní postupy, kusovníky…).

V konfiguraci konkrétních výrobních příkazů je možné stanovit složení produktů ze subproduktů, určit na jakých strojích lze konkrétní produkty vyrábět a definovat ostatní důležité parametry.

Plánování probíhá jednoduchou formou přetažením zakázek ze seznamu do týdenního přehledu. Při zaplánování i aktualizaci plánů jsou hlídána přednastavená pravidla a plánovač je průběžně upozorňován na vznikající konflikty. Na dialogu plánu, který se při změnách zobrazuje, edituje plánovač informace k zakázce - plánované množství, zahájení výroby.

Po uvolnění konkrétní části plánu do výroby se plány odešlou na jednotlivá pacoviště. Lze tak učinit v různých dávkách. Je možné odeslat celý naplánovaný týden, vybraný den či kombinaci konkrétních zakázek.

Na plánovací tabuli je jasně zobrazen stav konkrétních zakázek (naplánovaná, uvolněná, vyráběná a dokončená) a rozdíl mezi plánovanými a skutečnými hodnotami času a vyrobeného množství kusů.

MPlanner je připraven na propojení s ostatními moduly Datio MES i dalšími systémy prostřednictvím připravených interface (API, DB, Excel…).

Obrazovka Plánovací tabule
Obrazovka Editace dávky

Možnost výběru mezi ručním zadáváním zakázek a číselníků a importem z ERP, případně dalších systémů

Plánování na týdenní bázi s možností kdykoliv operativně přeplánovat systémem drag & drop

Hlídání konfliktů a dodržování stanovených plánovacích pravidel

Uvolňování zakázek do výroby v různých dávkách – týden, den, konkrétní zakázky

Okamžité odeslání a aktualizace zakázek na jednotlivých pracovištích ve výrobě a v ERP

Na první pohled viditelné stavy zakázek, naplánované, uvolněné, vyráběné a dokončené

Snadné filtrování zakázek dle různých parametrů – stav zakázky, název kontraktu čifinálního výrobku, barva produktu…

Zamykání plánů proti neúmyslnému přeplánování

Nastavitelná oprávnění pro různé stroje, skupiny a závody

Využitelný pro plně automatické i manuální linky

Jednoduché intuitivní prostředí webové aplikace

Jazykové mutace

Zajímá Vás, jak by modul MPlanner zefektivnil konkrétně vaši výrobu?


lenka.gregorova@datiosoftware.cz

Obchodnice
Zpět na přehled modulů