Blog

MES vs. ERP
Souboj Davida a
Goliáše nebo dokonalá symbióza?

Jan Soukup . CEO
Optimalizace - uvodni img

ERP – Enterprise Resource Planning představuje skvělé řešení pro plánování a řízení podnikových zdrojů. 85 % dnešních výrobních společností má nějaký ERP systém integrovaný a svůj provoz si bez něj už neumí představit. Od 90. let minulého století je mnoho výrobních podniků se svým ERP na druhé, nebo dokonce třetí generaci. To firmám přináší cenné poznatky a know-how o těchto systémech, jejich možnostech a ideálním začlenění do vnitropodnikových procesů.
Funkce ERP zahrnují oblasti, jako jsou účetnictví, lidské zdroje, řízení vztahů se zákazníky, prodej, nákup či správu zásob. Poskytuje tak ucelený obraz o podnikových operacích a nabízí jednotný pohled na provoz podniku.
Naproti tomu se může zdát, že MES – Manufacturing Execution System je oproti ERP stále v plenkách. Z historického pohledu se ale tento typ software začal rozvíjet v podstatě souběžně s vývojem ERP. MES byl navržen tak, aby vyplnil mezeru mezi samotnou výrobou a systémy řízení podniku na vyšší úrovni. Jeho účelem bylo a je monitorovat výrobní proces v reálném čase a poskytnout tak informace pro rozhodování a proaktivní řešení problémů tím, že nabízí detailní úroveň informací o výrobních operacích.

Přestože MES a ERP vznikly téměř souběžně, v množství nasbíraných praktických zkušeností s implementací MES za ERP systémy stále zaostává. Za poslední dekádu se tento rozdíl podstatně snížil a automatický sběr dat dnes využívá 74 % velkých a 41 % malých a středních podniků.
Trend tedy napovídá, že spíše než souboj Davida a Goliáše bude budoucnost výroby připomínat dokonalou symbiózu těchto systémů. Jejich role se budou sice překrývat, ale zároveň sloužit k jedinečným účelům.
MES poskytne informace v reálném čase, ukáže vám, co je tady a teď. Umožní sledovat každou odchylku ve výrobě tím, že neustále zaznamenává data o počtech vyrobených dílů za hodinu, efektivitu a dobu provozu každého stroje, výslednou kvalitu výrobku i konkrétní technologická data. ERP se pak může postarat o to v čem je silné, o integraci různých podnikových operací a usnadnění strategického plánování a rozhodování.
Tak jako nervová soustava a krevní oběh pracují společně na tom, aby tělo fungovalo efektivně a koordinovaně, ERP a MES společně nastaví podmínky pro úspěšné fungování vašeho podniku.

Jak dosáhnout dokonalé symbiózy mezi MES a ERP?

Kouzelným slůvkem je v tomto případě – integrace. Přestože tyto systémy plní odlišné úlohy, není žádoucí, aby existovaly izolovaně. Integrace umožní vzájemnou výměnu dat a přinese další podstatné benefity, které z toho plynou. Mimo ty, které si dokážete spočítat, tam se řadí například zvýšení OEE, zrychlení procesů, snížení chybovosti, zkrácení reakční doby na poruchu zařízení či eliminace papírové práce, existují nezanedbatelné benefity, které se primárně odrazí na motivovanosti a spokojenosti vašich zaměstnanců, či zvýšení celkové konkurenceschopnosti vašeho závodu.

Implementace ERP a MES systémů jsou náročné a bohužel tak často končí neúspěchem. Obecně je uváděno, že až 60 % těchto implementací nedosáhne stanovených cílů. Co je ale příčinou takového stavu a dá se tomu efektivně zabránit?

MES poskytne informace v reálném čase. Ukáže, co je tady a teď.
-
ERP se postará o to, v čem je silné, o integraci různých podnikových operací a usnadnění strategického plánování a rozhodování.

Pyramida
Případovka

Datio MES

podporuje řízení výroby tepelných výměníků ve společnosti Recutech

BannerMES

5 tipů, jak se nespálit při implementaci a vzájemné integraci MES a ERP.

1. Nepodceňte důkladnou analýzu podnikových procesů a stanovte si konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout.

Před každou implementací je potřeba provést analýzu stávajících procesů v podniku. Bez identifikace klíčových oblastí nelze začít. Nepodléhejte pocitu, že „všechno je jasné“ a že není třeba investovat do úvodní studie nebo v tom lepším případě analýzu alespoň maximálně urychlit a zlevnit. I přes to, že je vybraný dodavatel odborník a má vědět, jak to udělat, dbejte na to, že si navrhované řešení řádně vyspecifikujete a potvrdíte. Vyhnete se tak časté situaci, kdy není vůbec jasné proč se to všechno vlastně dělá a co má být konkrétním výstupem implementace.

2. Zapojte klíčové zainteresované strany a ujistěte se, že máte jejich podporu.

Kvalitní implementace a integrace vyžaduje aktivní podporu všech klíčových stran. To zahrnuje nejen dodavatele, ale i zástupce uživatelů a vedení celé organizace. Pokud vedení společnosti nepřikládá dostatečný význam implementačním projektům, může to vést k nedostatečným finančním i lidským zdrojům, snížení motivace týmu a ve finále systému, který celkovou efektivitu podniku spíše zhorší, než zlepší.

3. Stanovte osobu zodpovědnou za digitalizaci.

Pokud projekt nemá jasné řízení na obou stranách, může se lehce stát, že koncoví uživatelé podlehnou přílišné kreativitě. Zadávají tak nesourodé a někdy dokonce protichůdné požadavky na změny dodavateli přímo, změny probíhají mimo kontrolu a oficiální záznamy a celý projekt se může velmi rychle octnout zcela mimo zamýšlené řešení.

4. Zajistěte synchronizaci mezi dodavateli a samotnými systémy MES a ERP.

MES a ERP musí spolu úzce komunikovat. Pokud se jakýkoliv ze systémů brání integraci a výměně informací, hrozí duplikace aktivit či celých procesů a tím pádem i značná neefektivita. MES a ERP musí být dokonale synchronizovány. Například, pokud je v MES zahájen výrobní proces, ERP by měl být automaticky informován o změnách ve stavu zásob.

5. Zvolte vhodné dodavatele.

Pečlivě vybírejte dodavatele MES a ERP systémů. Prozkoumejte jejich zkušenosti, reference a schopnost poskytnout řešení, které odpovídá potřebám vašeho podniku. Ověřte si také, že oba systémy jsou, nebo minimálně do budoucna budou kompatibilní a dobře integrovatelné. Mějte na paměti, že ani ten nejlepší dodavatel ERP není ani zdaleka tím nejlepším dodavatelem MES (a naopak).

Informujte se osobně, jak co nejlépe integrovat vaše stávající ERP s MES k dosažení efektivnější výroby.
Rád s Vámi proberu možné varianty

Jan Soukup, CEO

Chci si rezervovat termín konzultace
Ceo Akce

Podniky, které efektivně integrují ERP a MES prokazatelně dokážou těžit z následujících výhod maximum.

  • on-line přehled o výrobě i v ERP
  • notifikace a urgence na události ve výrobě
  • přehledné reporty pro management i pro mistry
  • motivace zaměstnanců napříč směnami (OEE, OK kusy apod.)
  • snížení prostojů, neshodných výrobků, zkrácení seřizovacích časů
  • dohledatelnost výroby
  • efektivnější plánování skladových zásob
  • zavedení bezpapírové výroby
CEO - profil
AUTOR:
Jan Soukup

Jednatel společnosti Datio Software, běžkař a nadšenec do pohybu, který se snaží prostřednictvím SW nástrojů a moderních technologií rozpohybovat a zefektivnit vaše výrobní závody.

LinkedIn