Případovka

Datio MES Silný nástroj pro sledování OEE

Blogpost - Gumotex

Profil zákazníka

GUMOTEX patří za více než 65 let působení na mezinárodním trhu k renomovaným firmám v oboru zpracování plastů, zejména se zaměřením na produkty na bázi polyuretanových a EPP pěn a na bázi gumotextilních materiálů s vysokými užitnými vlastnostmi. Trvale se řadí mezi největší přední české exportéry, vyváží přes 75 % produkce do více než 30 zemí celého světa, zejména do států EU a do USA. Produkty nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu, zejména v interiéru osobních i nákladních aut, v segmentu vodáckého sportu a aktivního odpočinku – např. čluny a rafty, ale také speciální produkty pro záchranné systémy krizových situací – např. nafukovací stany, protipovodňové zábrany, dekontaminační sprchy apod. Velkou část produkce tvoří multifunkční vzduchové systémy pro široké využití, hlavně v nábytkářském odvětví.

Sídlo společnosti: Břeclav
Odvětví: Zpracování plastů

Situace před nasazením Datio MES

Pro monitoring výroby byly používány pouze excelovské soubory, do kterých se přepisovala jednotlivá data z ručních záznamů pořizovaných při výrobě. K vyhodnocení byla k dispozici data s min. 1,5 dnem zpoždění, která byla dostupná jen pro omezený počet pracovníků. Důsledkem byla nedostatečná a pomalá informovanost o výsledcích výroby, kvality, údržby a opožděné reakce na vzniklé situace. Vznikal velký prostor pro lidskou chybu, potřeba pracovníků na přepisování dat, spousta papírů – veškerá znalost o schopnostech a proškolení zaměstnanců ležela na mistrech výroby. Vizualizace dat byla neaktuální a nepřesná.

Implementace Datio MES

Vzájemná spolupráce začala na jaře 2016 pilotními projekty sběru výrobních dat na 2 technologicky zcela odlišných výrobách – vypěňovací lince DEL a na lince na výrobu slunečních clon BMW – Mini na odstěpném závodě Autopříslušenství. Cílem bylo vytvořit základní infrastrukturu MES systému, prototypy pilotních linek vhodné k následným roll-outům na další linky stejného typu. Celkem byl plán osadit systémem 8 výrobních linek z 10 celkem. Tento plán je naplněn a průběžně dochází k implementaci MES na další linky. Rovněž se řešilo případné rozšíření o další funkcionality pro výrobní zařízení nejen v rámci odštěpného závodu Autopříslušenství, ale i pro ostatní závody GUMOTEX, a.s. Pro vlastní sběr dat je využito převážně přímé komunikace s PLC Siemens.

Přínosy

  • Zkrácení reakce na poruchu zařízení o 60 %
  • Automatizované volání údržbáře podle typu poruchy
  • Eliminace papírové práce a úspora 1,2 člověka na den
  • Příprava reportů na pravidelné každodenní porady do 1 minuty
  • Prokazatelné proškolení operátorů na konkrétní pracoviště
  • Zlepšení situace s uvolněním pracoviště a prvního kusu o 90%. Vizualizace na LCD
  • Snížení chybovosti dat o 85% oproti původním Excelům
  • Efektivní využití pracovní doby. Systém přesně zaznamená, kdy je pracovník na pracovišti

Řešení

Výsledná aplikace zprostředkovává požadovaná data (online i zpětně dohledatelná) potřebná pro hodnocení OEE – výkonu linek, dostupnosti linek a kvality jejich výroby. Všechna tato data jsou dále členěna na potřebné ukazatele dle zadání jednotlivých uživatelů - např. výkony po směnách, dnech, linkách, počty OK a NOK vyrobených kusů včetně informací o paretu vad dle původců, druhu vad, směn atd. Stejně tak i údaje o zaznamenaných prostojích, a to nejen z hlediska údržby, ale i např. chybějícího materiálu pro výrobu.

Interakce s obsluhou probíhá pomocí dotykových terminálů a RFID čteček. Provozní online výsledky z jednotlivých linek jsou zobrazovány na velkoplošných LCD obrazovkách jednotlivých linek. Samozřejmě jdou zobrazit i na dalších perifériích – NTB, PC, tablet… pomocí vzdáleného web přístupu.

Datio MES slouží pro přihlašování operátorů na jednotlivé linky, včetně ověření, že na dané lince mohou pracovat. Pokud pracovník není proškolen, systém mu nedovolí přihlášení na terminál; pokud se blíží konec období, pro které je proškolení nastaveno, je možnost zajistit další proškolení přímo pomocí terminálu. Systém zaručuje online aktuálnost matic zaškolení na dané lince.

Systém umožňuje a pomáhá hlídat uvolňování linek, prvního kusu na pracovištích linek i zobrazování vybrané výrobní dokumentace, na jejímž základě dochází k proškolení obsluhy. Datio MES také vizualizuje aktuální problémy na linkách (Q – alerty). Pomocí alarmovacího modulu a dle dohodnutých pravidel informuje pomocí zasílání eskalačních SMS odpovědné pracovníky o všech mimořádných událostech na výrobních linkách.

„Doporučuji věnovat co nejvíce úsilí úvodní analýze. vše, co se vysvětlí při této analýze, ušetří spoustu nedorozumění, času i případných vícenákladů při implementaci. Dokážeme vyčíslit některé výše zmíněné přínosy zavedení mesu. Ale našim cílem rozhodně nebylo říci, že zavedením mesu jsme snížili zmetkovitost o xx %, prostoje o yy % a zvedli produktivitu o zz %. Na tyto aktivity máme jiné nástroje a metody řízené naším útvarem lean. naším cílem bylo získat silný monitorovací nástroj, který pozvedne firemní kulturu, usnadní nám naši řídicí práci, bude nás online informovat o výsledcích, souvislostech a abnormalitách. Nicméně to, jak naložit a pracovat stěmito informacemi, to za nás žádný systém neudělá. To musíme udělat my. za náš závod autopříslušenství hodnotím rozhodnutí jít cestou mes merz jednoznačně jako krok správným směrem.“

Gumotex

Filip Hazuka

Ředitel společnosti
Recutech

Zajímavosti

Technologie výroby je patentově chráněna. Předností výrobní linky Slush je její kompaktnost, co se týče nároku na prostor (asi 1/6 proti jiným obdobným technologiím), což výrazně urychluje výrobní proces díky krátkým manipulačním trasám robota.

Zajímá Vás, jak by toto řešení vypadalo u Vás ve výrobě? Vyzkoušejte to.

Půjčíme Vám ho na 14 dní
Dan - MES
Cookie

Naše sušenky už se pečou. Na recept se podívejte tady.