Blog

7 věcí, které ničí efektivitu Vašeho mistra, i když by nemusely.

RADKA JANÁČKOVÁ. MARKETING
Optimalizace - uvodni img

Ne nadarmo se jim říká Mistři. Oni totiž jsou přesně ti lidé, kteří mají zkušenosti, znalosti a dovednosti, které jsou potřeba, aby Vaše výroba šlapala, jak má. Je však třeba mít na paměti, že i když takového „supermana“ ve svém týmu máte, není ještě vyhráno.

Pamatujte, že Váš Mistr může mít pro budoucí růst Vaší výroby neocenitelnou hodnotu. Je to totiž přesně ten člověk, jehož názory je třeba brát v úvahu například při důležitých strategických rozhodnutích, které se týkají optimalizace výrobních procesů.

Zkusme si představit, že mistr ve výrobě je takový dirigent orchestru, který v rámci své směny řídí a koordinuje Vaši výrobu. A teď se zamyslete, co všechno musí takový dirigent denně překonat, aby splnil zadané úkoly.

1. Nevhodné nebo chybějící nástroje

Má Váš mistr možnost sledovat a vyhodnocovat stav výroby on-line? Může reagovat pružně na vzniklé problémy tak jako dirigent filharmonie. Ten má své hráče k dispozici vždy s perfektně vyladěnými nástroji a požadovaných parametrů pro zajištění toho nejlepšího hudebního zážitku?

Dejte sbohem nekonečnému přepisování papírů do excelů a poskytněte svému mistrovi nástroje, se kterými se ze zapisovače do tabulek stane pracovník kompetentní ke kvalifikovaným rozhodnutím dříve, než bude pozdě.

2. Nekompetentní obsluha strojů

Jak Váš mistr zajišťuje dostatečné proškolení obsluhy výrobních linek? Jste si jistí, že všichni pracovníci jsou řádně proškoleni a můžete to aktuálně prokázat? Tak jako se do filharmonie nemůže dostat hráč, který neovládá perfektně svůj nástroj, neměl by se k Vašemu stroji dostat pracovník, který nemá potřebné kompetence k tomu, aby na něm mohl vyrábět. Dnešní výrobní informační systémy již dokážou při přihlašování konkrétních pracovníků zajistit, že směna například nemůže začít, aniž by takový pracovník neprošel konkrétním proškolením, nebo minimálně mistra upozornit na chybějící proškolení.

3. Nedostatečná motivace

Motivace je někdy podceňovaný faktor, který ale ve finále může nadělat hodně paseky. Vhodnou motivací může mistr podpořit produktivitu konkrétní směny. Kdo by nechtěl pomoci svému týmu „hrát lepší muziku“, když k tomu dostane dobrý důvod.
Jedním z důležitých motivačních nástrojů je poskytnutí takového pracovního prostředí, které podpoří produktivitu a efektivitu pracovníků. Při online sběru výrobních dat mohou například jednotlivé směny mít aktuální přehled o svém výkonu a také porovnání s jinými směnami. Vhodně zvolená odměna pro vítěze takových výzev je už na rozhodnutí vedení. Výsledky jsou ale nezpochybnitelné.

BannerMES

4. Špatná organizace práce a absence procesů

Logicky uspořádané a monitorované procesy minimalizují výskyt neočekávaných prostojů ve výrobě a zaručí, že i v případě vzniku problému bude příčina dohledána a odstraněna. Pokud jsou procesy řádně popsané, může mistr hravě dohlédnout na jejich dodržení. Tak jako dirigent vždy ví, že housle má vždy po své levici, a ne mezi tympány, to by prostě neladilo.

5. Problémy v komunikaci

Správně nastavená komunikace vede k efektivní spolupráci a tím k dosažení stanovených cílů. Předcházejte nedorozuměním tak, že stanovíte jasné scénáře k situacím, které mohou ve výrobě nastat. Nadefinujte si typy prostojů, pojmenujte druhy zmetků a vad, nastavte spouštění alarmů, přiřaďte role, naplánujte preventivní údržbu, zkrátka vylaďte svůj orchestr k dokonalosti tím, že o všech těchto úkonech budete mít on-line přehled.

6. Složitá kontrola kvality

Sledování kvality ve výrobním procesu je potřeba nastavit tak, aby probíhalo průběžně. Nikoli pouze na jeho konci, kdy už je většinou pozdě. Mistr je taky jenom člověk, a i když jeho odbornost a zkušenosti jsou neocenitelné, opravdu nemůže podchytit úplně všechny situace, které by na kvalitu výrobku mohly mít negativní vliv bez potřebných dat. Integrujte online monitoring výroby a pořizujte záznamy o průběhu výroby v reálném čase. Analyzovat zdokumentovaný proces na základě reálných dat je pak už hračka. Tak jako pro dirigenta, který z nahrávky koncertu dokáže identifikovat oblasti, které je potřeba ještě vyladit.

7. Nekoordinovaná údržba

Tak jako koncert nezačne, dokud nejsou všechny nástroje vyladěné, tak je také potřeba věnovat adekvátní pozornost údržbě. Tady je ta úloha poněkud složitější. Nejde jen o vyladění před samotnou akcí. Vhodnou organizací a také kombinací různých typů údržby lze zcela jistě redukovat neplánované odstávky a díky tomu výrazně snížit náklady vzniklé zbytečnými prostoji a logicky dosáhnout zvýšení dostupnosti OEE. Nejlepší způsob, jak se vyvarovat možným problémům, je předejít jim. Například vhodně nastaveným hlášením o hraničním počtu výrobních cyklů stroje, získá údržba dostatek informací pro lepší plánování svojí činnosti. Všechny výše zmíněné body představují souhrn příkladů z praxe, se kterými se často při konzultacích a analýzách setkáváme a zároveň jsou to také důvody, které reálně vedou k potřebně implementace výrobních informačních systémů (MES). Zajímá Vás, co všechno by analýza odhalila ve Vaší výrobě? Napište nám. Je pro Vás lepší, abychom zavolali my Vám? Nechte nám na sebe kontakt zde.

Obchodnice - profil
AUTORKA:
Radka Janáčková

Organizátorka tělem i duší, která se doslova vyžívá v hledání souvislostí i tam, kde to už jiní vzdali. Věří, že uháčkovat se dá úplně všechno.

LinkedIn