See your whole production on a single display

Aktuální výrobní takt

Ukazuje, zda je výše počtu vyrobených kusů optimální

Počet dobrých kusů na výrobní dávku

Počet zmetků za výrobní dávku

Historie a vývoj aktuálního taktu výroby

Produkční profil na časové ose

  • detailní záznam chodu stroje
  • důvody odstávek
  • přehled směn
  • počet a důvod vzniku zmetků

Seznam výrobních dávek

  • typ aktuálních i předchozích výrobků produkovaných strojem / směnou
  • časová ohraničení výrobních dávek včetně záznamu prostojů
  • počet dobrých kusů a zmetků za dávku
  • celkový a plánovaný čas produkce
  • očekávaný a reálný takt výroby
  • data pro výpočet OEE

Meziroční srovnání celkového OEE výroby

Poměrná délka prostojů jednotlivých strojů a jejich příčiny

Poměr tržby z dobrých kusů a nákladů na zmetky vztažený ke konkrétnímu stroji

Poměr celkové délky prostojů k jejich počtu dle jednotlivých zaměstnanců, a náklady s tím spojené

Poměr zmetků a dobrých kusů a náklady na zmetky vztažené ke konkrétnímu zaměstnanci

Filip Hazuka
Chief Executive Officer, RECUTECH, s. r. o.
MES DATIO is helping us increase production capacity and streamline course of our whole company. Namely because it gives us important information at the right time and on the correct place.
Read case study